A közelmúltban a Weco-Travel online felmérést végzett, amelyben az üzleti élet szereplőinek a véleményét kértük ki a céges utazások és a fenntarthatóság összefüggéseiről. A kérdések érintették a vállalatok környezetvédelemhez fűződő általános viszonyát, a zöld megoldásokat az üzleti utazások terén, valamint az utazási szolgáltatók szerepét. A kérdőívre beérkezett válaszokat összesítettük, az eredményeket az alábbiakban ismertetjük.

Általános helyzetkép a fenntarthatóságról

A felmérés első részében a kérdések a fenntarthatóság vállalatok életében betöltött általános szerepére vonatkoztak. A válaszok alapján a fenntarthatóság napjainkban a legtöbb cégnél kiemelt fontossággal bír: a válaszadók 2/3-a szerint magas vagy közepesen magas prioritással kezelik a kérdést. A cégek fele rendelkezik fenntarthatósági stratégiával és felelős személy vagy csapat is meg van bízva ezzel a területtel, és a többiek többségénél is legalább a tervek között szerepel ez a feladat.

A környezeti terhelés csökkentése érdekében végzett tevékenységek között legtöbben az energiahatékonyság növelését célzó intézkedéseket jelölték meg, amit a munkavállalók edukációja követett. A fenntarthatósági intézkedések bevezetése előtt álló legjelentősebb akadályként pedig a magasabb költségeket emelték ki a válaszadók.

Üzleti utazások és fenntarthatóság

Bár általánosságban kiemelt szerepet kap a fenntarthatóság, kifejezetten az üzleti utazások vonatkozásában már kisebb a jelentősége: a cégeknek csupán egyötöde foglalkozik aktívan a témával, 38%-nál pedig egyáltalán nincs napirenden a kérdés. Ennek megfelelően mindössze a felmérésben szereplő vállalatok 18%-ánál számítják valamilyen módon az üzleti utazásokból származó CO2 kibocsátás mértékét és 20% kompenzálja azt valamilyen módon.

Ugyanakkor elég nagy ismertséggel bírnak a környezeti terhelés csökkentését célzó intézkedések. Ezek között elsősorban az olyan közlekedéssel kapcsolatos megoldások az elterjedtek, mint a közvetlen repülőjáratok választása átszállás helyett vagy a tömegközlekedés használata a célállomáson. A válaszadók háromnegyede szerint az utazások számának csökkentése és a virtuális találkozókkal való helyettesítése is egyfajta megoldást jelenthet.

Érdekes, hogy az alternatív közlekedési módok (pl. repülés helyett vasút) használata viszonylag kevéssé elterjedt, azt csak a válaszadók fele választja. A legkevésbé ismert és alkalmazott lehetőség pedig a bioüzemanyagot használó légitársaságok választása volt, amit a többség nem is ismer, és csupán 7% él ezzel a lehetőséggel.

Láttuk, hogy sokszor a költségek jelentik az akadályt a zöld megoldások alkalmazásában, ezért különösen érdekes volt az a kérdés, hogy az utazók mennyivel többet lennének hajlandók fizetni egy utazási szolgáltatás ökológiailag fenntarthatóbb változatáért. A válaszadók fele egy 10%-os szintet jelölt meg, ugyanakkor 18%-uk egyáltalán nem fizetne többet a környezetbarát megoldásért.

A felmérés kitért az üzleti utaztató cégek szerepére is. Itt elsősorban a foglalás folyamatában várnak segítséget az utaztató partnertől az utazást igénybevevő vállalatok: a legtöbben a zöld alternatívák megjelenítését és a CO2 információk biztosítását várnák az ajánlatkérés során, valamint az igénybevett szolgáltatások utáni szén-dioxid kibocsátásról szóló kimutatást.


A nem reprezentatív felmérés 2023. márciusban és áprilisban készült, online kérdőíves módszerrel. Az eredmények 60 vállalatot képviselő cégvezető, középvezető és üzleti utaztató válaszai alapján kerültek összesítésre.