Szeptember 4-én jelent meg az a módosító rendelkezés, amely a járványügyi készültség utazási korlátozásairól szóló 408/2020. kormányrendelet intézkedései közé az üzleti, gazdasági célú beutazások tekintetében speciális szabályokat illesztett.

Ennek alapján 2020. szeptember 5-től mindenki, aki üzleti, gazdasági célból szeretne Magyarország területére belépni, a rendelet 10/A. §-a, valamint 10/B. §-a szerinti szabályokkal számolhatnak. A szabályozás külön szól a Magyarországra visszatérni kívánó magyar állampolgárokról, valamint a beutazni kívánó külföldi állampolgárokról, és mindkét alanyi kör számára lehetővé teszi a korlátozás nélküli belépést az országba, amennyiben az utazás üzleti célját belépéskor igazolja.

Igazolásra van szükség a korlátozások alóli mentességhez

A rendelet kimondja, hogy az üzleti utazók korlátozás nélkül beléphetnek Magyarország területére, ugyanakkor hitelt érdemlő igazoláshoz köti. Emellett a szabályozás rögzíti azt is, hogy amennyiben az indok igazolásának hitelességével kapcsolatban a belépéskor kétség merül fel, úgy az általános szabályok szerint kell eljárni, azaz a belépési korlátozások alóli mentesülés ez esetben nem érvényesülhet.

Mi minősül üzleti, gazdasági célnak?

Az üzleti, gazdasági célú utazás tekintetében felmerülhet a kérdés, hogy mi minősül ténylegesen üzleti, gazdasági célnak.

E tekintetben a rendelet nem fogalmaz meg szabályokat, de más jogszabályok, például a személyi jövedelemadóról és az általános forgalmi adóról szóló törvények tartalmaznak meghatározásokat.

Az utazás üzleti vagy gazdasági jellegének értékelésekor érdemes aszerint mérlegelni, hogy az utazás a gazdasági vállalkozás vagy egyéb jogalany vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódik-e, haszon- vagy jövedelemszerzése érdekében történik-e, illetve azzal összefüggésben áll-e.

Az SZJA 1995. évi CXVII. törvény 3. § 10. pontja szerint hivatali, üzleti célú utazásnak minősül „a magánszemély jövedelmének megszerzése, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás – a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyről történő bejárás kivételével -, ideértve különösen a kiküldetés vagy a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében más munkáltatónál történő munkavégzés miatt szükséges utazást…”

A gazdasági tevékenység meghatározását az SZJA törvény mellett az ÁFA törvény is tartalmazza: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 6. § szerint gazdasági tevékenységnek a tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása minősül, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik. Továbbá gazdasági tevékenység körébe tartozik különösen a termelésre, forgalmazásra irányuló ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi tevékenység, valamint az egyéb szolgáltatói tevékenység, ideértve a szellemi szabadfoglalkozásként folytatott tevékenységeket is. 

Segítségképp készült egy hivatalos igazolásminta

Azt, hogy az utazás gazdasági, üzleti célú, hivatalosan igazolni kell. Tehát a mentesség nem automatikus. Meghatározott feltételek teljesüléséhez kötött, így fontos, hogy az utazók figyelmet fordítsanak e feltételek maradéktalan teljesítésére.

A munkavégzés, és egyéb üzleti, gazdasági célú utazás (például tárgyalás, üzletkötés, konferencián-,  kiállításon való részvétel, nyersanyag-, áru beszerzése stb.) érdekében utazóknak már az indulást megelőzően munkáltatóiktól, valamint attól a gazdasági társaságtól, amelynek érdekében az utazás történik teljes bizonyító erejű (tehát cégszerűen aláírt) magánokirati formájú igazolást kell kérniük. A dokumentumnak mindenképp tartalmaznia kell az utazás konkrét indokát is.

A hivatalosan közzétett igazolásminta innen letölthető. Természetesen nem szükséges ezt használni, de könnyebbséget jelenthet.

Forrás: Magyar Turisztikai Ügynökség


Frissítés: 2021. március 1-el némileg módosultak az üzleti utazásra vonatkozó szabályok. Erről bővebben itt írtunk.