Megszűnt a szabad mozgás az Egyesült Királyság és az EU között 2020. december 31-től, és a beutazási szabályok is szigorodtak ezzel egyetemben a szigetországban. A Brexittel és az utazással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat szedtük most egy csokorba!


Turisztikai célból történő beutazás

Az Egyesült Királyság Kormánya 2021. január 1-től vízumrendszert vezetett be az Európai Unióból érkező beutazókra, így köztük a magyar állampolgárok számára is. A vízum alól kivételt jelentenek azok az utazások, amelyek turisztikai vagy üzleti célból valósulnak meg, és nem tartanak tovább mint hat hónap.

A vízummentes beutazás alkalmával is különböző tevékenységeket végezhetnek az országba beutazók. Lehetőségük van találkozni kint élő családtagokkal és barátokkal, turisztikai célból is nyugodtan lehet utat tervezni, nem szükséges hozzá vízumkérelem beadása. Az Egyesült Királyság területén megrendezésre kerülő rendezvényeken, eseményeken – legyen az egy koncert, üzleti rendezvény vagy sportesemény – szabad a részvétel, az ilyen célból történő beutazáshoz szintén nem szükséges vízumot igényelni. A megállapodások és a jogszabályok lehetőséget biztosítanak az uniós állampolgároknak a rövid ideig tartó kinti tanulásra, illetve az üzleti jellegű tevékenységekre is. 

A szabadidős vagy üzleti céllal beutazót a brit hatóságok kötelezhetik arra, hogy a határátlépésnél választ adjon az alábbi kérdésekre:

 • a látogatás célja,
 • el tudja tartani magát az utazása során,
 • megszervezte szállását a tartózkodás időtartamára,
 • tudja fizetni a visszatérését vagy a továbbutazását,
 • látogatása végén valóban elhagyja majd az Egyesült Királyságot.

Az országba történő belépéshez 2021. január 1 és 2021. szeptember 31 között elegendő lesz magánál tartania a személyi igazolványát, azzal jogosult lesz az országba tőrténő belépésre. 2021. október 1-től azonban ez a jogállás változik, és a magyar és európai uniós állampolgárok kizárólag az útlevelük bemutatásával lesznek jogosultak a belépésre.

Ez alól kivételt képeznek az EUSS-ben letelepedett vagy előzetesen letelepedett státusszal rendelkező személyek, akiknek egészen 2025. december 31-ig lesz lehetőségük csupán csak személyi igazolvánnyal belépni az országba.

Amennyiben az Egyesült Királyságba való belépés célja tranzitátszállás, és nem a brit fennhatóság alá tartozó Csatorna-szigetek vagy a Man-sziget az utazás célpontja, akkor vízummentesen át lehet haladni az országon: a magyar utazók a repülőtér nemzetközi zónájába beléphetnek és ott a célállamba közlekedő járat indulásáig tartózkodhatnak. A továbbutazás tényét azonban a határnál bizonyítani kell a brit hatóságoknak.

Mindenki, aki 2021. január 1-től már nem él az Egyesült Királyságban, vagy a kilépésben rendelkező megállapodás nem biztosított különálló jogokat, az Egyesült Királyság által felállított követelményeknek kell megfelelnie ahhoz, hogy hat hónapnál hosszabb időt tölthessen az országban. Ez magában foglalja a munkavállalást illetve a tanulmányokat is. Emellett kötelező részt vennie minden szükséges ellenőrzésen, köztük az Egyesült Királyság bűnügyi ellenőrzésén is. 

Hat hónapon túli tartózkodás? Lehetséges, de vannak feltételei

Amennyiben Ön uniós polgárként 2020. december 31-ig bezárólag már az Egyesült Királyságban élt, akkor Ön és a családtagjai az uniós polgárok letelepedési rendszerében (EU Settlement Scheme) kérelmet nyújthatnak be, ha 2021. június 30. után is az Egyesült Királyságban szeretnének élni. A kérelem benyújtásának határideje 2021. június 30.

Ha Ön a Brexit után kíván hosszabb ideig az Egyesült Királyságban tartózkodni, és előtte nem az Egyesült Királyságban élt, úgy kérelmet kell benyújtania a bevándorlási hivatal részére. Az ügyben eljáró szerv egy pontalapú szisztéma alapján fogja elbírálni a beadott kérvényt, melynek elbírási idejéről még nincsenek konkrét tapasztalatok. 

A kérelem benyújtására a gov.uk oldalon van lehetősége, ahol szükséges lesz igazolnia, hogy megfelel a vonatkozó feltételeknek, és rendelkezik a kért vízum megszerzéséhez szükséges pontszámmal.

A vízumigénylés esetében több díjtétellel is számolni kell majd. Kezdetben ott van a kérelmezési díj, amelynek megtérítése minden esetben kötelező lesz. Ezenfelül még bevándorlási egészségügyi pótlék ( Immigration Healt Surcharge) megfizetésére is kötelezheti Önt a brit kormány, ugyan is ezen összeg befizetése után lesz csak lehetősége igénybe venni az Egyesült Királyság nemzeti egészségügyi szolgáltatásait (UK National Health Service, NHS). 

Az alábbi vízumok közül választhat:

 • Szakképzett munkavállalói vízum
 • Szakképzett munkaerő: egészségügyi és ellátási vízum
 • Global Talent
 • Alternatív munkavállalói vízumok és speciális foglalkozású személyek
 • Diákvízum
 • Diplomásvízum

Vállalatokat, üzleti szférát érintő információk

Ha vállalata az Egyesült Királysággal kereskedik, árukat szállít az Egyesült Királyságon keresztül vagy egyesült királysági árukat exportál uniós preferenciális rendszerek keretében, fel kell készülnie az Önt érintő jelentős változásokra.

Az átmeneti időszak lejárta után az Egyesült Királysággal bonyolított ügyletek esetében ugyanazoknak a vámalakiságoknak kell megfelelnie, mint amelyek bármely egyéb nem uniós ország tekintetében alkalmazandók.

Ez többek között a következőket jelenti:

 • Előfordulhat, hogy a vám-árunyilatkozaton kívül biztonsági és védelmi adatokat is szolgáltatnia kell.
 • Bizonyos áruk (például hulladékok, egyes veszélyes vegyi anyagok, géntechnológiával módosított szervezetek) behozatalához vagy kiviteléhez különleges engedélyre lesz szüksége.
 • A jövedéki termékek (alkohol, dohány, üzemanyag) Egyesült Királyságba való bevitele vagy onnan történő kivitele során a szokásos alakiságokon túl továbbiaknak is meg kell felelnie.
 • Főszabályként abban az uniós országban kell majd elszámolnia a héát, ahová az Egyesült Királyságból érkező árukat importálja. Ön az EU-ban mentesül a héafizetési kötelezettség alól minden, az Egyesült Királyságba exportált termék tekintetében, de be kell tartania a behozatalokra alkalmazandó egyesült királysági héaszabályokat.
 • Az Egyesült Királysággal bonyolított ügyletek esetében más héaszabályok és -eljárások lesznek alkalmazandók Önre, mint az EU-n belüli tranzakciók esetében.
 • Önnek vám-árunyilatkozatot kell benyújtania bármely árunak az Egyesült Királyságba történő bevitele vagy az Egyesült Királyságból való kivitele, illetve áruinak az Egyesült Királyságon keresztül történő szállítása esetén.

Források: