A rendezvényekkel kapcsolatos lazításokat is az oltottság előrehaladásához kötötték. Még májusban sikerült elérni a korábban feltételként szabott 5 milliós küszöböt (miszerint legalább 5 millió magyar állampolgár kell megkapjon legalább 1 adag koronavírus elleni védőoltást), így május 23-tól életbe léptek azok az enyhítések, melyeknek értelmében bizonyos korlátozásokkal ugyan, de újra engedélyezett a rendezvények megtartása Magyarországon.

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -Szolgáltatók Szövetsége (MaResz) az alábbiak szerint különbözteti meg a rendezvényeket: kulturális rendezvény, sportrendezvény, magán- és családi rendezvény, zenés-táncos rendezvény, valamint egyéb rendezvény, mely magába foglalja az üzleti rendezvényeket, konferenciákat, kongresszusokat, szakmai kiállítást, vásárt, a gazdasági és oktatási célú rendezvényeket. Alábbiakban ez utóbbi, egyéb rendezvények kategóriára vonatkozó legfrissebb szabályokat ismertetjük.

Üzleti rendezvények megtartásának szabályozása

Szabadtéren rendezett üzleti rendezvény:
Ha a szabadtéren tartott egyéb rendezvényen az ott foglalkoztatottakon kívül 500 főnél kevesebben vannak jelen, azon a koronavírus ellen nem védett személyek is részt vehetnek. 500 fő fölött kizárólag koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

Zárt térben tartott üzleti rendezvényen létszámtól függetlenül kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt. Résztvevőként jelen lévő személy nem köteles maszkot viselni.

Védettségi igazolvány és maszkviselési szabályok

A rendezvényen foglalkoztatott személyek védettségi igazolvány nélkül is dolgozhatnak az eseményen, ez esetben a maszkviselés kötelező számukra. Egyéb esetben – a maszkhasználat szabályait a rendezvény szervezője – ennek hiányában a rendezvény helyszínének vezetője – határozza meg, azzal a kitétellel, hogy a maszkhasználatot nem tilthatja meg.

Fontos felelősségi szabály, hogy az alábbiak, ebben a sorrendben felelnek a résztvevők védettségi igazolványának és életkorának ellenőrzésért:

  1. szervező
  2. helyszínüzemeltető
  3. szervező és helyszínüzemeltető alkalmazottai

A védettségi igazolvány meglétét vagy az életkort ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolványon szereplő adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat semmilyen módon nem rögzítheti.

A védettségi igazolvány meglétéhez kötött egyéb rendezvényeken kötelesek annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon nem igazolja.

Táblázat az egyes rendezvénytípusok látogatási feltételeiről

A rendezvényekre vonatkozó szabályozásokról a könnyebb értelmezhetőség érdekében a Magyarországi Rendezvényszervezők és -Szolgáltatók Szövetsége (MaResz) összeállított egy összefoglaló anyagot, táblázatba rendezve az egyes rendezvénytípusok szerint. A tájékoztató az üzleti rendezvények mellett kitér a kulturális és sportrendezvényekre, a magán- és családi rendezvényekre, valamint a zenés-táncos rendezvényekre.

Forrás: turizmus.com, maresz.hu