A Kormány 2020. szeptember 1-től 408/2020. rendeletével módosította a magyar állampolgárok hazatérésének feltételeit, ezzel pedig jelentős mértékben korlátozta a nemzetközi utazást is. Mutatjuk a jelenleg is érvényben lévő határátlépési szabályok pontos részleteit.

A magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésének szabályai

Külföldről érkező magyar állampolgár (illetve a  magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja) személyforgalomban Magyarországra történő belépése során – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – egészségügyi vizsgálaton eshet át:

– Ha a  magyar állampolgár esetében az  egészségügyi vizsgálat a  fertőzés gyanúját állapítja meg, az illetékes járványügyi hatóság által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre. 

– Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor 10 napra hatósági házi karanténba kerül. Aki pedig itthoni lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 10 napra hatóságilag kijelölt karanténba, vagy ha megoldható házi karanténba kerül.

Felmentés a karantén alól (a karanténidő opcionális lerövidítése)

A felmentés érdekében a karanténban elhelyezett személy kérelmére a hatóság engedélyezheti, hogy a belépést követő 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – vegyen részt. Az első PCR tesztként azt a  vizsgálatot is elfogadják, amelyet valamely schengeni országban, az USA-ban vagy Kanadában végeztek el, és annak eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja.

Ha a két alkalommal elvégzett PCR teszt igazolja, hogy a karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, a karantént előíró rendelkezés alól az illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

10 nap karantén, hacsak nem üzleti céllal utazik

Van kivétel, méghozzá az üzleti utazók! A kormányrendelet a megjelenését követő néhány napon belül egy enyhítő kiegészítést kapott, miszerint az üzleti, gazdasági célú utazások mentességet kapnak a karanténkötelezettség alól.

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Kormányrendelet 2020. szeptember 5-től hatályos 10/A. és B. § (1) bekezdése kimondja, hogy ha a Magyarországról történő kiutazás célja olyan üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a magyar állampolgár Magyarországra történő visszautazásakor igazolja, a magyar állampolgár a kiutazást követően Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet. Ugyanez érvényes a nem magyar állampolgárokra is.

Erről bővebben és az üzleti utazás igazolhatóságának részleteiről ebben a cikkünkben írtunk!

Aki már átesett a COVID-19 betegségen, szabadon utazhat

A rendelet hatálya nem terjed ki arra a  személyre, aki a  Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a  határátlépés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen átesett. 

Ezenkívül korlátozás nélkül utazhat Magyarországra az adott személy állampolgárságtól függetlenül:

  • a teherforgalomban történő határátlépés során,
  • a diplomata, a külügyi szolgálati, a szolgálati, a hajós szolgálati útlevéllel belépésre jelentkező személyek,
  • a magánútlevéllel, valamint az egyéb úti okmánnyal végrehajtott hivatalos látogatás céljából belépésre jelentkező személyek (a hivatalos célt okirattal igazolni kell)

Források: